You are currently viewing {KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG CHO ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MÀU DA KẾT HỢP THUẬT TOÁN ADABOOST

{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG CHO ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MÀU DA KẾT HỢP THUẬT TOÁN ADABOOST

Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghệ phát triển hiện nay, công nghệ sinh trắc học ngày càng được quan tâm, chúng được ứng dụng vào nhiều mục đích khác nhau như bảo mật thông tin cá nhân, an ninh, ứng dụng tự động hóa… Đặc biệt với công nghệ sinh trắc học dựa trên khuôn mặt, với ưu điểm độ chính xác cao, không cần sự hợp tác của đối tượng. Do đó, phát hiện khuôn mặt là cần thiết trong nhiều trường hợp, lĩnh vực khác nhau. Khóa luận này sẽ trình bày phương pháp phát hiện khuôn mặt và xây dựng hệ thống phát hiện khuôn mặt dựa trên mô hình màu da kết hợp thuật toán Adaboost. Các công việc chính trong khóa luận này bao gồm nghiên cứu phương pháp phát hiện khuôn mặt, kết hợp hai phương pháp phân đoạn màu da và thuật toán Adaboost; xây dựng hệ thống phân đoạn màu da bằng phần mềm và thiết kế phần cứng thực hiện chức năng dò tìm khuôn mặt, mô tả thiết kế phần cứng bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL. Kết quả mô phỏng với các ảnh thử nghiệm cho thấy hệ thống được thiết kế có thể nhận diện khuôn mặt với tỉ lệ chính xác là 80.8% trên tập ảnh faces96 và 90.15% trên tập ảnh MUCT. Từ kết quả thu được cho thấy hệ thống được thiết kế là hoạt động tốt, đáp ứng được yêu cầu của khóa luận.

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời