You are currently viewing {KLTN} PHÁT TRIỂN APP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG GIÁO DỤC

{KLTN} PHÁT TRIỂN APP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG GIÁO DỤC

PHÁT TRIỂN APP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG GIÁO DỤC

Tóm tắt: Công nghệ thực tế tăng cường (augmented reality – AR) là một công nghệ đang phát triển rất nhanh chóng trong thời gian gần đây. AR cho phép người dùng kết hợp thực tế với các phần mềm, ứng dụng và đối tượng ảo để tạo ra một trải nghiệm mới lạ và độc đáo. AR được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ giải trí cho đến y tế, giáo dục, marketing, quảng cáo và sản xuất,… Công nghệ mới này đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong giáo dục. Trong xây dựng mô hình thế giới động vật, AR cho phép học sinh tương tác trực tiếp với các loài động vật một cách chân thực và sinh động nhất có thể, mà không cần phải đến các khu vực sinh thái hoặc công viên động vật.
     Trong khóa luận này, em đã phát triển một app ứng dụng công nghệ AR để xây dựng mô hình thế giới động vật. Phần mềm này cho phép người dùng đưa ra mô hình 3D và các thông tin chi tiết về động vật trong không gian thực. Ứng dụng cũng cung cấp một số công cụ để người dùng có thể điều chỉnh và tương tác với mô hình.
     Phương pháp đã sử dụng trong khóa luận của em là tìm hiểu về công nghệ thực tế tăng cường và các ứng dụng của nó trong giáo dục. Sau đó, em đã phát triển app ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường và kiểm tra tính năng của nó thông qua một số trường hợp sử dụng cụ thể như quét ảnh hiển thị mô hình 3D hay hiển thị mô hình 3D trong không gian thực.
    Kết quả của khóa luận cho thấy rằng việc sử dụng công nghệ thực tế tăng cường trong giáo dục có thể giúp giáo viên truyền đạt kiến thức về động vật một cách sinh động, trực quan và thực tế hơn. Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường cũng đã được kiểm tra tính năng và đáp ứng được yêu cầu của người dùng. Nó là một công cụ hỗ trợ giảng dạy rất hữu ích cho giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức về động vật.

Từ khóa: AR, thực tế tăng cường, không gian thực, mô hình 3D.

PHÁT TRIỂN APP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TRONG GIÁO DỤC

 

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời