Ứng dụng công cụ Profiler của GNU Compiler trong quá trình đồng thiết kế phần cứng/phần mềm

I. Công cụ Profiler của GNU Compiler (gprof) Công cụ Profiler trong GNU Compiler (gprof) là một công cụ được sử dụng để phân tích hiệu năng của chương trình…

Continue ReadingỨng dụng công cụ Profiler của GNU Compiler trong quá trình đồng thiết kế phần cứng/phần mềm