{KLTN} NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT SỨC KHỎE DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ IOT

Tóm tắt: Internet of Things (IoT) đã mở đường cho việc số hóa những thứ hàng ngày kết nối với nhau thông qua internet. Do sự ra đời mạnh mẽ…

Continue Reading{KLTN} NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT SỨC KHỎE DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ IOT

{KLTN} Thiết kế và thực hiện một hệ thống IoT cho các ứng dụng nhà thông minh

Tóm tắt: Hiện nay, khoa học kĩ thuật đang ngày càng hiện đại, đời sống con người ngày càng được nâng cao. Từ đó, nhu cầu về một hệ thống…

Continue Reading{KLTN} Thiết kế và thực hiện một hệ thống IoT cho các ứng dụng nhà thông minh