{Sách ebook} Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán – Trade Like An O’Neil Disciple

> Mua sách giấy ở đây

Giới thiệu sách

Cuốn sách Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán – Trade Like an O’Neil Disciple: How We Made 18,000% in the Stock Market” của Gil Morales và Chris Kacher là một tài liệu quý giá về giao dịch chứng khoán dựa trên phương pháp đầu tư của nhà đầu tư nổi tiếng William O’Neil.
(more…)

Continue Reading{Sách ebook} Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán – Trade Like An O’Neil Disciple