TS. Nguyễn Kiêm Hùng
Địa chỉ: Phòng 2.1, nhà E4, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
              144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: lsidesign1688@gmail.com hoặc kiemhung@vnu.edu.vn
Điện thoại: 0388794135