Ebook: THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG VỚI VI ĐIỀU KHIỂN ARM CORTEX-M (trọn bộ)

Tải sách Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các hệ thống nhúng (tên tiếng Anh là Embedded System) ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày. Hệ…

Continue ReadingEbook: THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG VỚI VI ĐIỀU KHIỂN ARM CORTEX-M (trọn bộ)

{KLTN} NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT SỨC KHỎE DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ IOT

Tóm tắt: Internet of Things (IoT) đã mở đường cho việc số hóa những thứ hàng ngày kết nối với nhau thông qua internet. Do sự ra đời mạnh mẽ…

Continue Reading{KLTN} NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT SỨC KHỎE DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ IOT

{Ebook} Thiết kế hệ thống nhúng với vi điều khiển Cortex-M

  Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các hệ thống nhúng (embedded system) ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày. Hệ thống nhúng làm cho thế…

Continue Reading{Ebook} Thiết kế hệ thống nhúng với vi điều khiển Cortex-M

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Keil uVision MDK-ARM và các packages cho bo mạch FRDM-KL46Z

Tải phần mềm Keil MDL-ARM từ địa chỉ: https://www2.keil.com/mdk5 và cài đặt theo hướng dẫn. Sau khi cài đặt xong MDK Core, trình cài đặt gói “Pack Installer” sẽ tự…

Continue ReadingHướng dẫn cài đặt phần mềm Keil uVision MDK-ARM và các packages cho bo mạch FRDM-KL46Z