{KLTN} NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN PHẦN CỨNG TĂNG TỐC XỬ LÝ CHO MẠNG CNN

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển của các kỹ thuật tối ưu hóa tiên tiến và sự gia tăng hiệu quả tính toán đã giúp các…

Continue Reading{KLTN} NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN PHẦN CỨNG TĂNG TỐC XỬ LÝ CHO MẠNG CNN

{KLTN} THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THỰC HIỆN THUẬT TOÁN BẢO MẬT ASCON CHO CÁC ỨNG DỤNG IOT THỜI GIAN THỰC

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển ngày càng lớn mạnh của IoT (Internet-of-Things) trong các lĩnh vực khác nhau dần trở thành xu hướng như nhà…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THỰC HIỆN THUẬT TOÁN BẢO MẬT ASCON CHO CÁC ỨNG DỤNG IOT THỜI GIAN THỰC

{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG CHO ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MÀU DA KẾT HỢP THUẬT TOÁN ADABOOST

Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghệ phát triển hiện nay, công nghệ sinh trắc học ngày càng được quan tâm, chúng được ứng dụng vào nhiều mục đích khác…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG CHO ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MÀU DA KẾT HỢP THUẬT TOÁN ADABOOST

Mã nguồn VHDL bộ nhân theo phương pháp Baugh-Wooley

 Bài viết trình bày việc thực hiện khối bộ nhân theo phương pháp Baugh-Wooley. Phương pháp Baugh-Wooley áp dụng cho cả phép nhân có dấu và không dấu. Toán tử…

Continue ReadingMã nguồn VHDL bộ nhân theo phương pháp Baugh-Wooley

MUSRA#9 Mã nguồn VHDL mức RTL bộ cộng lai ghép tốc độ cao

Hầu hết các phép tính số học chẳng hạn phép nhân, chia, trừ đều có thể thực hiện được thông qua phép tính cộng. Chẳng hạn, Hình 35 chỉ ra…

Continue ReadingMUSRA#9 Mã nguồn VHDL mức RTL bộ cộng lai ghép tốc độ cao