Hướng dẫn thực hiện mạch trên bo mạch Artix-7 AC701 với phần mềm Vivado Design Suite (ViVado Design FLow with AC701)

Video này hướng dẫn bạn quy trình sử dụng Vivado Design Suite để tạo một thiết kế logic đơn giản để triển khai trên Kit Artix-7 AC701. Bạn sẽ được…

Continue ReadingHướng dẫn thực hiện mạch trên bo mạch Artix-7 AC701 với phần mềm Vivado Design Suite (ViVado Design FLow with AC701)

Hướng dẫn Thiết kế mức RTL của bộ vi xử lý 16-bit ( RTL Design of 16-bit Microprocessor): Đơn vị điều khiển

Video mô tả thiết kế mức RTL của một bộ vi xử lý 16-bit ( RTL Design of 16-bit Microprocessor). Bộ vi xử lý hỗ trợ tập lệnh gồm 7…

Continue ReadingHướng dẫn Thiết kế mức RTL của bộ vi xử lý 16-bit ( RTL Design of 16-bit Microprocessor): Đơn vị điều khiển

Ứng dụng công cụ Profiler của GNU Compiler trong quá trình đồng thiết kế phần cứng/phần mềm

I. Công cụ Profiler của GNU Compiler (gprof) Công cụ Profiler trong GNU Compiler (gprof) là một công cụ được sử dụng để phân tích hiệu năng của chương trình…

Continue ReadingỨng dụng công cụ Profiler của GNU Compiler trong quá trình đồng thiết kế phần cứng/phần mềm

{KLTN} NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN PHẦN CỨNG TĂNG TỐC XỬ LÝ CHO MẠNG CNN

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển của các kỹ thuật tối ưu hóa tiên tiến và sự gia tăng hiệu quả tính toán đã giúp các…

Continue Reading{KLTN} NGHIÊN CỨU, THỰC HIỆN PHẦN CỨNG TĂNG TỐC XỬ LÝ CHO MẠNG CNN

{KLTN} THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THỰC HIỆN THUẬT TOÁN BẢO MẬT ASCON CHO CÁC ỨNG DỤNG IOT THỜI GIAN THỰC

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển ngày càng lớn mạnh của IoT (Internet-of-Things) trong các lĩnh vực khác nhau dần trở thành xu hướng như nhà…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THỰC HIỆN THUẬT TOÁN BẢO MẬT ASCON CHO CÁC ỨNG DỤNG IOT THỜI GIAN THỰC

{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG CHO ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MÀU DA KẾT HỢP THUẬT TOÁN ADABOOST

Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghệ phát triển hiện nay, công nghệ sinh trắc học ngày càng được quan tâm, chúng được ứng dụng vào nhiều mục đích khác…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG CHO ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MÀU DA KẾT HỢP THUẬT TOÁN ADABOOST

{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG CỦA MỘT MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO CHO ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Tóm tắt:  Nhận dạng khuôn mặt là vấn đề đang được quan tâm và phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực nhận dạng mẫu gần 2 thập kỉ qua. Nhiều…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG CỦA MỘT MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO CHO ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT