You are currently viewing Hướng dẫn gán phím tắt trong Proteus Design Suite

Hướng dẫn gán phím tắt trong Proteus Design Suite

Đối với những người dùng thích gọi các lệnh và hộp hội thoại qua bàn phím, Proteus cung cấp một sơ đồ toàn diện và linh hoạt để gán các phím tắt.

Trong Proteus Design Suite, chúng ta có thể gán các phím tắt cho các chức năng khác nhau để cải thiện quy trình làm việc của mình và truy cập các tính năng thường dùng một cách nhanh chóng. Video dưới đây hướng dẫn cách gán các phím tắt cho các chức năng khác nhau trong phần mềm Proteus Design Suite.

 

 

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời