Hướng dẫn Thiết kế mức RTL của bộ vi xử lý 16-bit ( RTL Design of 16-bit Microprocessor): Đơn vị điều khiển

Video mô tả thiết kế mức RTL của một bộ vi xử lý 16-bit ( RTL Design of 16-bit Microprocessor). Bộ vi xử lý hỗ trợ tập lệnh gồm 7…

Continue ReadingHướng dẫn Thiết kế mức RTL của bộ vi xử lý 16-bit ( RTL Design of 16-bit Microprocessor): Đơn vị điều khiển
Read more about the article MUSRA#5: VHDL Code cho bộ DMAC
Hình 11: Cấu trúc hệ thống testbench cho kiểm tra thiết kế DMAC.

MUSRA#5: VHDL Code cho bộ DMAC

Download mã nguồn VHDL tại đây Mục tiệu: Thiết kế, mô phỏng và thực thi một đơn vị điều khiển truy xuất trực tiếp bộ nhớ (DMAC: Direct Memory Access Controller).…

Continue ReadingMUSRA#5: VHDL Code cho bộ DMAC