{KLTN} THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THỰC HIỆN THUẬT TOÁN BẢO MẬT ASCON CHO CÁC ỨNG DỤNG IOT THỜI GIAN THỰC

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển ngày càng lớn mạnh của IoT (Internet-of-Things) trong các lĩnh vực khác nhau dần trở thành xu hướng như nhà…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THỰC HIỆN THUẬT TOÁN BẢO MẬT ASCON CHO CÁC ỨNG DỤNG IOT THỜI GIAN THỰC

Hướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng Mentor Graphic ModelSIM 10.5 64-bit

Video hướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng Mentor Graphic ModelSIM 10.5 64-bit. https://youtu.be/rPwcngXRGm8 Link video hướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng Mentor Graphic ModelSIM 10.5 64-bit…

Continue ReadingHướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng Mentor Graphic ModelSIM 10.5 64-bit

Mã nguồn VHDL bộ nhân theo phương pháp Baugh-Wooley

 Bài viết trình bày việc thực hiện khối bộ nhân theo phương pháp Baugh-Wooley. Phương pháp Baugh-Wooley áp dụng cho cả phép nhân có dấu và không dấu. Toán tử…

Continue ReadingMã nguồn VHDL bộ nhân theo phương pháp Baugh-Wooley

MUSRA#9 Mã nguồn VHDL mức RTL bộ cộng lai ghép tốc độ cao

Hầu hết các phép tính số học chẳng hạn phép nhân, chia, trừ đều có thể thực hiện được thông qua phép tính cộng. Chẳng hạn, Hình 35 chỉ ra…

Continue ReadingMUSRA#9 Mã nguồn VHDL mức RTL bộ cộng lai ghép tốc độ cao

Mã nguồn VHDL mức RTL mạch LSI tìm ước số chung lớn nhất của hai số

Mục tiêu: Xây dựng thuật toán, thiết kế mức RTL, mô hình hóa bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL, tiến hành mô phỏng kiểm chứng bằng ModelSIM mạch…

Continue ReadingMã nguồn VHDL mức RTL mạch LSI tìm ước số chung lớn nhất của hai số