Thực hiện một hệ thống SoC trên ZedBoard cho các ứng dụng nhúng

Design and Implementation of a SoC on ZedBoard for embedded control applications

He thong nhung SoC tren ZedBoard
 

Trả lời