{KLTN} THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THỰC HIỆN THUẬT TOÁN BẢO MẬT ASCON CHO CÁC ỨNG DỤNG IOT THỜI GIAN THỰC

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển ngày càng lớn mạnh của IoT (Internet-of-Things) trong các lĩnh vực khác nhau dần trở thành xu hướng như nhà…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ PHẦN CỨNG THỰC HIỆN THUẬT TOÁN BẢO MẬT ASCON CHO CÁC ỨNG DỤNG IOT THỜI GIAN THỰC

{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG CHO ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MÀU DA KẾT HỢP THUẬT TOÁN ADABOOST

Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghệ phát triển hiện nay, công nghệ sinh trắc học ngày càng được quan tâm, chúng được ứng dụng vào nhiều mục đích khác…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG CHO ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MÀU DA KẾT HỢP THUẬT TOÁN ADABOOST

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Keil uVision MDK-ARM và các packages cho bo mạch FRDM-KL46Z

Tải phần mềm Keil MDL-ARM từ địa chỉ: https://www2.keil.com/mdk5 và cài đặt theo hướng dẫn. Sau khi cài đặt xong MDK Core, trình cài đặt gói “Pack Installer” sẽ tự…

Continue ReadingHướng dẫn cài đặt phần mềm Keil uVision MDK-ARM và các packages cho bo mạch FRDM-KL46Z

Hướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng Mentor Graphic ModelSIM 10.5 64-bit

Video hướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng Mentor Graphic ModelSIM 10.5 64-bit. https://youtu.be/rPwcngXRGm8 Link video hướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng Mentor Graphic ModelSIM 10.5 64-bit…

Continue ReadingHướng dẫn cài đặt phần mềm mô phỏng Mentor Graphic ModelSIM 10.5 64-bit