{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG SẠC SMARTPHONE CÔNG CỘNG ĐƯỢC GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUA IOT

Tóm tắt: Trong thời đại khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, công nghệ cũng ngày càng trở nên tiện lợi và ưu việt hơn. Một trong những thành…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG SẠC SMARTPHONE CÔNG CỘNG ĐƯỢC GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUA IOT

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Keil uVision MDK-ARM và các packages cho bo mạch FRDM-KL46Z

Tải phần mềm Keil MDL-ARM từ địa chỉ: https://www2.keil.com/mdk5 và cài đặt theo hướng dẫn. Sau khi cài đặt xong MDK Core, trình cài đặt gói “Pack Installer” sẽ tự…

Continue ReadingHướng dẫn cài đặt phần mềm Keil uVision MDK-ARM và các packages cho bo mạch FRDM-KL46Z