You are currently viewing Hướng Dẫn Cài Đặt Java JDK và Android Studio

Hướng Dẫn Cài Đặt Java JDK và Android Studio

Như các bạn đã biết, Android Studio là một công cụ IDE (integrated development environment) hữu ích được dùng phổ biến để học tập cũng như phát triển các ứng dụng Android. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ công cụ phát triển Java JDK và Android Studio trên Window trước khi bắt tay vào lập trình và phát triển các ứng dụng Andorid.

Video hướng dẫn:

1. Download bộ cài

Bộ công cụ phát triển JAVA – JDK

Các bạn có thể down phiên phản JDK mới nhất tại: https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html 

JDK download dayhocstem.com

JDK download dayhocstem.com

Bộ cài đặt Android Studio

Các bạn có thể down phiên bản Android Studio mới nhất tại: https://developer.android.com/studio/index.html

Android Studio Download

2. Yêu cầu cấu hình

 • Microsoft® Windows® 10, 64-bit
 • Tối thiểu 4 GB RAM, cấu hình đề nghị: 8 GB RAM
 • Ổ cứng trống ít nhất 10 GB, ưu tiên ổ SSD
 • Độ phân giải tối thiếu 1280 x 800
 • Java Development Kit (JDK) 7 trở lên

3. Cài đặt Java JDK

Chạy file cài đặt trong để bắt đầu cài đặt. Theo mặc định, file JDK và JRE sẽ được đặt trong thư mục C:\Program Files\Java\

Thư mục chứa cài đặt JRE và JDK

Để kiểm tra xem JDK đã cài đặt thành công trên máy tính của bạn chưa, tiến hành kiểm tra như sau:

 • Mở CMD ( Bấm  tổ hợp phím Window + R sau đó gõ CMD)
 • Gõ dòng lệnh java –version

Nếu xuất hiện thông báo như bên dưới có nghĩa bạn đã cài đặt thành công.

Kiểm tra JDK đã cài trên máy dayhocstem.com

4. Cài đặt Android Studio

Android Studi Install

Lựa chọn tất cả các tùy chọn (options).
The Android SDK (software development kit) là một tập hợp các công cụ được sử dụng để phát triển ứng dụng cho Android. Android SDK bao gồm:
 • Các thư viện đòi hỏi
 • Bộ dò lỗi (Debugger)
 • Thiết bị giả lập (emulator)
 • Các tài liệu liên quan cho Android API.
 • Các đoạn code mẫu.
 • Các hướng dẫn cho hệ điều hành Android.
Android Virtual Device (AVD) là một thiết bị ảo, nó chạy với bộ giả lập Android (Android emulator). Nó làm việc với bộ giả lập để cung cấp một môi trường thiết bị ảo mà qua đó chúng ta có thể cài đặt và chạy ứng dụng Android giống như trên máy thật.
Android Studi Install
Android Studi Install
Chọn thư mục cài đặt:
 • Android Studio Installation Location: C:\Program Files\Android\Android Studio
 • Android SDK Install Location: C:\Program Files\Android\sdk

Android Studi Install

Android Studi Install

Android Studi Install

Android Studi Install

Bạn đã cài đặt xong Android Studio.

5. Chạy Android Studio

Trong lần chạy đầu tiên, Android Studio hỏi bạn có nhập khẩu các sét đặt từ phiên bản Android Studio mà bạn có thể đã cài đặt trước đó hay không. Bạn có thể chọn NO.

Android Studio run firt time

Android Studio run firt time

Android Studio run firt time

Lựa chọn một Theme mà bạn thích:

Android Studio run firt time

Setup Wizard mở ra một cửa sổ để bạn chọn các thành phần để bạn cập nhập, hoặc cài đặt thêm:
Performance (Intel® HAXM):
 • Cho phép phần cứng hỗ trợ ảo hoá (hardware-assisted virtualization engine (hypervisor) ) để tăng tốc độ chạy ứng dụng Android trên máy tính phát triển ứng dụng của bạn. (Được đề nghị)
Android Virtual Device
 • Thiết bị Android ảo được cấu hình sẵn và tối ưu hóa để bạn thử nghiệm ứng dụng trên trình giả lập (Emulator). (Được đề nghị)
Lựa chọn thư mục SDK mà bạn đã cài đặt ở bước trước. Các thành phần SDK mới sẽ được cập nhập vào thư mục này.

Android Studio run firt time

Nếu máy tính của bạn được trang bị phần cứng tốt, bộ giả lập Android (Android Emulator) có thể chạy được trong chế độ tăng tốc (Accelerated performance mode).

Bạn có thể cấu hình chỉ định số lượng RAM tối đa dành cho bộ quản lý tăng tốc phần cứng (Intel Hardware Accelerated Manager – HAXM) . Khuyến nghị là 2GB.

Android Studio run firt time

Android Studio run firt time

Android Studio run firt time

Android Studio run firt time

 

6. Tạo project đầu tiên

 

Trước hết bạn cần tạo một Project đầu tiên, và chạy nó thành công.

Đầu tiên chọn “Create new Project”

Create a new project in Android Studio

Create a new project in Android Studio

Nhập vào:
 • Name: HelloAndroid
 • Package name: dayhocstem.com.helloandroid

Create a new project in Android Studio

Project của bạn đã được tạo ra.

Create a new project in Android Studio

7. Chạy ứng dụng

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt một thiết bị ảo (Một chiếc điện thoại giả lập), nó cần thiết để triển khai ứng dụng của bạn.

Create a new project in Android Studio

Nếu bạn không nhìn thấy bấy kỳ một thiết bị ảo nào trên danh sách xổ xuống, bạn cần tạo nó.

Create a new project in Android Studio

Màn hình mô phỏng đã hiển thị cái điện thoại, và ghi ra dòng chữ “Hello World”.

Nếu ứng dụng chạy lỗi (hoặc chờ mãi không thấy cửa sổ thiết bị mô phỏng) hoặc bạn thấy thông báo dưới đây, nghĩa là bạn chưa cài đặt Intel Emulator Accelerator, bạn cần phải cài đặt nó:

Create a new project in Android Studio

Create a new project in Android Studio

Bạn cần phải cài đặt phần mềm quản lý tăng tốc phần cứng HAXM của Intel.

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời