You are currently viewing {KLTN} Thiết kế và thực hiện một hệ thống IoT cho các ứng dụng nhà thông minh

{KLTN} Thiết kế và thực hiện một hệ thống IoT cho các ứng dụng nhà thông minh

Tóm tắt: Hiện nay, khoa học kĩ thuật đang ngày càng hiện đại, đời sống con người ngày càng được nâng cao. Từ đó, nhu cầu về một hệ thống ngôi nhà tự động, phục vụ sinh hoạt thường ngày của con người đang được mọi người rất quan tâm. Dựa trên những nhu cầu thực tiễn, em đã chọn đề tài “Thiết kế và thực hiện một hệ thống IoT cho các ứng dụng nhà thông minh” để làm khóa luận tốt nghiệp. Trong khóa luận tốt nghiệp, em tập trung đi vào nghiên cứu và thiết kế mô hình về một hệ thống điều khiển tự động các thiết bị trong nhà thông qua một ứng dụng trên điện thoại. Sau khi nghiên cứu và thực hiện đề tài, hệ thống đã có thể kiểm soát được thông số môi trường trong nhà bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí CO2, hệ thống cũng đã có thể điều khiển các thiết bị trong nhà dựa vào các thông số này và điều khiển được thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời