Tạo ứng dụng Android giao tiếp với cơ sở dữ liệu Firebase

Trong bài viết  "Điều khiển LED qua IoT bằng Google Firebase và ESP8266"  chúng ta đã tạo ra một hệ thống IoT đơn giản để điều khiển LED từ xa…

Continue ReadingTạo ứng dụng Android giao tiếp với cơ sở dữ liệu Firebase

{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT CÂY TRỒNG DỰA TRÊN CÁC NÚT CẢM BIẾN CÔNG SUẤT THẤP

Tóm tắt: Khoa học kỹ thuật đang ngày càng phát triển, những mạng lưới cảm biến từ đó mà ngày một dày đặc. Con người đang sống trong một thế…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT CÂY TRỒNG DỰA TRÊN CÁC NÚT CẢM BIẾN CÔNG SUẤT THẤP

{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG SẠC SMARTPHONE CÔNG CỘNG ĐƯỢC GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUA IOT

Tóm tắt: Trong thời đại khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, công nghệ cũng ngày càng trở nên tiện lợi và ưu việt hơn. Một trong những thành…

Continue Reading{KLTN} THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG SẠC SMARTPHONE CÔNG CỘNG ĐƯỢC GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUA IOT

{KLTN} Thiết kế và thực hiện một hệ thống IoT cho các ứng dụng nhà thông minh

Tóm tắt: Hiện nay, khoa học kĩ thuật đang ngày càng hiện đại, đời sống con người ngày càng được nâng cao. Từ đó, nhu cầu về một hệ thống…

Continue Reading{KLTN} Thiết kế và thực hiện một hệ thống IoT cho các ứng dụng nhà thông minh