You are currently viewing {KLTN} NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT SỨC KHỎE DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ IOT

{KLTN} NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT SỨC KHỎE DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ IOT

Tóm tắt: Internet of Things (IoT) đã mở đường cho việc số hóa những thứ hàng ngày kết nối với nhau thông qua internet. Do sự ra đời mạnh mẽ của IoT trong những năm gần đây, các nghiên cứu đã nhằm thực hiện mong muốn ấp ủ từ lâu của con người là làm cho cuộc sống trở nên đơn giản và tốt đẹp hơn theo nhiều cách. Sức khỏe là của cải quý giá nhất của con người, nên được ưu tiên nhất. Do đó, em đã chọn đề tài “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát sức khỏe dựa trên công nghệ IoT” để làm đồ án tốt nghiệp. Trong đồ án tốt nghiệp, em tập trung đi vào nghiên cứu và thiết kế mô hình về một hệ thống có thể giúp các thành viên trong gia đình theo giõi được sức khỏe của người bệnh thông qua thiết bị di động. Sau khi nghiên cứu và thực hiện đề tài, em đã thiết kế và thực hiện thành công một hệ thống có thể giám sát được các thông số về sức khỏe của người bệnh như nhiệt độ, nhịp tim, nồng độ Sp02 trong máu và hiển thị các thông số qua ứng dụng trên thiết bị di động cũng như gửi cảnh báo khi tình trạng sức khỏe của người bệnh không ổn định.

Từ khóa: Internet of Things, hệ thống giám sát sức khỏe, FRDM KL46z, ESP8266 NodeMCU, GPS NEO-6M, MAX30100, LM35

Danh sách linh kiện được sử dụng trong Khóa luận:

  1. Bo mạch FRDM KL46z
  2. Mô-đun ESP8266 NodeMCU
  3. GPS NEO-6M
  4. Cảm biến đo nhịp tim và nồng độ SpO2 MAX30100
  5. Cảm biến nhiệt độ LM35
  6. Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc GY-906 MX90614: Lazada|Shopee

Hướng dẫn lập trình cho ESP8266 bằng Arduino IDE

Hướng dẫn phát triển sản phẩm IoT từ phòng Lab đến thương mại

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời