You are currently viewing {KLTN} PHÁT TRIỂN APP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG TRONG XÂY DỰNG  MÔ HÌNH THIÊN VĂN HỌC TRONG GIÁO DỤC  CẤP BẬC TIỂU HỌC

{KLTN} PHÁT TRIỂN APP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH THIÊN VĂN HỌC TRONG GIÁO DỤC CẤP BẬC TIỂU HỌC

Tóm tắt: Trong thời đại 4.0, việc sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) trong giáo dục được xem là giải pháp tiên tiến giúp nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện kết quả học tập của học sinh. Điều này đặc biệt đúng đối với giáo dục tiểu học, nơi mà ứng dụng AR có thể giúp học sinh hiểu rõ hơn về các khái niệm khoa học bằng cách cung cấp một cách tiếp cận thú vị và tương tác với các vật thể 3D. Với cách tiếp cận truyền thống, học sinh sẽ chỉ được xem, được tìm hiểu về thiên văn học thông qua sách vở, hình ảnh, hình vẽ từ sách giáo khoa hoặc thầy cô. Điều này gây ra một trở ngại lớn đối với các em học sinh về việc tư duy và sáng tạo, dễ cảm thấy nhàm chán trong môn học. Do đó, nghiên cứu này tập trung vào việc phát triển ứng dụng AR trong giáo dục tiểu học, đồng thời phối hợp nội dung với công nghệ. Từ đó tạo ra một cách tiếp cận mới, thú vị và hiệu quả hơn trong giảng dạy và học tập, để học sinh có cơ hội tiếp cận với các khái niệm khoa học một cách sinh động và dễ tương tác hơn, giúp các em tăng cường hiểu biết và nâng cao động lực học tập. Nội dung khóa luận bao gồm xây dựng mô hình thiên văn học và các hiện tượng tự nhiên khác dưới dạng vật thể 3D, thiết kế và phát triển ứng dụng AR (Space Exploration).

          Từ khoá: Thực tế tăng cường, AR, vật thể 3D, mô hình thiên văn học

PHÁT TRIỂN APP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH THIÊN VĂN HỌC TRONG GIÁO DỤC CẤP BẬC TIỂU HỌC

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời