You are currently viewing {KLTN} NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT QUẢN LÝ GIỎ HÀNG MUA SẮM THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID

{KLTN} NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT QUẢN LÝ GIỎ HÀNG MUA SẮM THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID

 

Hệ thống IoT quản lý giỏ hàng mua sắm thông minh ứng dụng công nghệ RFID

Tóm tắt: IoT dường như đang đứng trước một bước ngoặt để bước sang giai đoạn tiếp theo cho một thế giới hiện đại và thông minh. Đó là một kịch bản mà mọi thứ có thể kết nối thông qua internet không dây. Do đó các sản phẩm ứng dụng công nghệ IoT và thị trường khởi nghiệp công cộng tiềm năng hiện nay ngày càng sôi động với tốc độ phát triển nhanh chóng bao gồm cả việc mua sắm. Do đó, đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống IoT quản lý giỏ hàng mua sắm thông minh ứng dụng công nghệ RFID” đã được chọn cho khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận tập trung chủ yếu vào nghiên cứu và thiết kế hệ thống quản lý giỏ hàng thông minh thông qua một ứng dụng Android trên điện thoại thông minh. Sau khi nghiên cứu và thực hiện đề tài tôi đã thiết kế và thực hiện thành công một hệ thống IoT quản lý giỏ hàng mini tích hợp các tính năng như đọc mã sản phẩm RFID, ghi nhận giỏ hàng, theo dõi sản phẩm, tính toán tổng giá trị giỏ hàng, gửi thông tin đến hệ thống thanh toán. Trong tương lai hệ thống này có thể áp dụng trong các cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, mang lại lợi ích đáng kể cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
Từ khóa: IoT, RFID, Arduino, Android application, Bluetooth, Smart shopping cart, Sensor

Hệ thống IoT quản lý giỏ hàng mua sắm thông minh ứng dụng công nghệ RFID

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời