You are currently viewing {KLTN}NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ CẢNH BÁO NGƯỜI DÙNG TẠI NHÀ

{KLTN}NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ CẢNH BÁO NGƯỜI DÙNG TẠI NHÀ

Tóm tắt: Trong thời đại công nghệ 4.0, IoT (Internet of Things) đang phát triển mạnh mẽ và mang lại nhiều lợi ích cho đời sống con người. Một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là chất lượng không khí trong nhà, và vì vậy em đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống IoT giám sát chất lượng không khí và cảnh báo người dùng tại nhà” nhằm hỗ trợ người dùng trong việc giám sát và đưa ra giải pháp tối ưu.

Chất lượng không khí trong nhà đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của con người. Để duy trì chất lượng không khí trong nhà, cần thường xuyên theo dõi các thông số ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Với sự phát triển của công nghệ cảm biến và IoT, việc giám sát chất lượng không khí bằng thiết bị giám sát tự động đã trở nên dễ dàng hơn. Do đó, em đã tiến hành nghiên cứu và thiết kế một hệ thống giám sát chất lượng không khí trong nhà.

Hệ thống này sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển và được trang bị một số cảm biến để đo các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, hạt bụi và khí ô nhiễm (bao gồm gas, CO). Kết quả là một hệ thống có khả năng theo dõi và đánh giá chất lượng không khí trong nhà, giúp cho việc duy trì môi trường sống lành mạnh và an toàn hơn cho con người. Hơn nữa, hệ thống này còn có tính năng cảnh báo người dùng khi phát hiện mức độ ô nhiễm không khí vượt quá ngưỡng cho phép, giúp người dùng có thể đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Thông qua việc ứng dụng IoT vào giám sát chất lượng không khí trong nhà, đề tài này đóng góp vào việc cải thiện chất lượng sống của con người, đồng thời mang lại lợi ích đáng kể trong việc quản lý và duy trì môi trường sống lành mạnh và an toàn.

Từ khóa: air quality, ESP32, IoT, Arduino, Android application, sensor, firebase

 

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời