Mã nguồn VHDL bộ nhân theo phương pháp Baugh-Wooley

 Bài viết trình bày việc thực hiện khối bộ nhân theo phương pháp Baugh-Wooley. Phương pháp Baugh-Wooley áp dụng cho cả phép nhân có dấu và không dấu. Toán tử…

Continue ReadingMã nguồn VHDL bộ nhân theo phương pháp Baugh-Wooley

MUSRA#9 Mã nguồn VHDL mức RTL bộ cộng lai ghép tốc độ cao

Hầu hết các phép tính số học chẳng hạn phép nhân, chia, trừ đều có thể thực hiện được thông qua phép tính cộng. Chẳng hạn, Hình 35 chỉ ra…

Continue ReadingMUSRA#9 Mã nguồn VHDL mức RTL bộ cộng lai ghép tốc độ cao

MUSRA#8 A Reconfigurable Multi-function DMA Controller for High-Performance Computing Systems

DMAC có khả năng tái cấu hình đa chức năng ứng dụng trong các hệ thống tính toán hiệu năng cao Mục tiêu: Thiết kế mức RTL, mô hình hóa…

Continue ReadingMUSRA#8 A Reconfigurable Multi-function DMA Controller for High-Performance Computing Systems
Read more about the article MUSRA#6: VHDL Code cho bộ DMAC với chức năng chuyển vị ma trận
Hình 1. Ví dụ minh họa quá trình chuyển vị một ma trận.

MUSRA#6: VHDL Code cho bộ DMAC với chức năng chuyển vị ma trận

Design and Implementation of DMAC with a built-in Matrix Transposer DOWNLOAD VHDL CODE HERE 1. Mục tiêu       Đề xuất thiết kế mức RTL, mô hình hóa bằng…

Continue ReadingMUSRA#6: VHDL Code cho bộ DMAC với chức năng chuyển vị ma trận

CGRA: Mảng phần cứng có khả năng tái cấu hình cấu trúc thô

CGRA: Mảng phần cứng có khả năng tái cấu hình cấu trúc thô Xu hướng phát triển khoa học công nghệ những năm qua chỉ ra rằng các thiết bị…

Continue ReadingCGRA: Mảng phần cứng có khả năng tái cấu hình cấu trúc thô

MUSRA#4: Thiết kế RTL bộ điều khiển truy xuất trực tiếp bộ nhớ DMAC

Mục tiêu: Thiết kế RTL, mô hình hóa bằng VHDL, mô phỏng bằng ModelSim và thực thi một đơn vị điều khiển truy xuất trực tiếp bộ nhớ (DMAC: Direct…

Continue ReadingMUSRA#4: Thiết kế RTL bộ điều khiển truy xuất trực tiếp bộ nhớ DMAC